REKLAMÁCIE

V prípade, ak ste zariadenie kupovali u nás a v rámci záručnej doby sa prejavili vady zariadenia, kontaktujte nás prostredníctvom mailu servis@huaweionline.sk.

Aké poruchy nespadajú pod záručnú opravu?

  • Prirodzené opotrebenie
  • Mechanické poškodenie
  • Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním na iné účely ako udáva výrobca

S podmienkami reklamácie sa môžete bližšie oboznámiť v obchodných podmienkach v bode 8. Reklamačný poriadok.

 

POZÁRUČNÝ A MIMOZÁRUČNÝ SERVIS

V rámci pozáručného a mimozáručného servisu zabezpečíme akúkoľvek opravu zariadenia Huawei, aj v prípade, že zariadenie nebolo kupované u nás. Kontaktujte nás a my vám opravu naceníme.

Kontakt: servis@huaweionline.sk

 

KONTAKT

E-mail: servis@huaweionline.sk

Tovar na reklamáciu zasielajte na adresu

MARSANN IT, s.r.o.
Apollo Business Center II
Prievozská 4C
821 09 Bratislava
Slovenská republika