Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Tel.: +421 903 437 078
E-mail: info@huaweionline.sk
Web: www.marsann.sk

Fakturačné údaje

MARSANN IT, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
SK-851 01 Bratislava

IČO: 43821987
DIČ: 2022482286
IČ DPH: SK2022482286

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48853/B.

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK89 0200 0000 0037 7747 2158
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Poštová adresa

MARSANN IT, s.r.o.
Eurovea Central I,
Pribinova 4, Bratislava 811 09